העבודות שלנו

לא את הכל אנחנו מצלמים, אבל חשוב לנו לתת לכם להתרשם ממה שיש.

תשתיות ביוב ושוחות מחוץ למבנה